Internationell mission

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Välkommen till Brobykyrkan i Landsbro!

Vår mission i andra länder

Mark 16:15:

Han (Jesus) sade till dem:

"Gå ut överallt i världen och

förkunna evangeliet för hela

skapelsen."


  • Vi bidrar till radioarbetet som pingstsamfundet Assemblée de Dieu i Senegal bedriver i samarbete med IBRA Västafrika.


  • Institutet för Bibelöversättning får vår hjälp att översätta Bibeln till mari i republiken Mari El i Ryssland.


  • New Life Mission i Kenya får vårt stöd till sitt arbete i församlingen i Mashuru och barnhemmet Samariten i Nairobi.


  • Tillsammans med andra församlingar i Vetlanda kommun stöder vi det arbete som missionärerna Anita och Reines Rydell bedriver. Det gäller evangelisation, församlingsbyggande, utbildning av barn- och ungdomsledare och hjälp till självhjälp bland människorna på Killimanjaros sluttningar i Tanzania.


  • Ger sporadiskt bidrag till olika missionsprojekt.


In most church services in Pingstkyrkan in Landsbro, there is interpretation into English. We also recommend: Welcome to Sweden! Radio programs with teaching, worship and lessons about Swedish culture and language – for refugees/newly arrived in Sweden   https://ibra.se/welcometosweden/