Kontakt med Pingstkyrkan i Landsbro

 

Medlemmar och uppgiften

 

Landsbro Pingstförsamling bildades

1950 och tillhör svenska Pingströrelsen

.

Gudstjänster

Vi är en öppen kyrka! Det innebär att alla våra gudstjänster är tillgängliga för vem som helst. Du behöver varken vara medlem i vår kyrka eller ha en personlig tro på Gud för att vara en del av vår gemenskap.

 

Medlemmar

För att vara medlem i församlingen så behöver du ha en personlig tro på Jesus Kristus och bekänt den genom att låta döpa dig genom nedsänkning i vatten. Vi praktiserar ”troendedop”. Vi ser genom bibelns berättelser att dop sker efter att man själv har bestämt sig för att tro.

 

Uppgift och målsättning

Vår uppgift är att fullgöra det uppdrag som Jesus Kristus har gett i Nya Testamentet d v s evangelisation, mission och nytesta-mentligt församlingsliv, Matt. 28:18-20. Vilket bland annat innebär:

  • Att poängtera och praktisera Jesu bud att älska varandra, Joh. 13:34-35.
  • Att väcka, vinna och vårda människor.
  • Att befrämja en biblisk andlig tillväxt och mognad, samt uppmuntra och inspirera till personligt engagemang och initiativ, 1 Petr. 2:5-9.
  • Att ge stort utrymme för Andens olika gåvor och dess rätta bruk i enlighet med vad som Guds ord lär, 1 Kor. 12.
  • Att genom alltsammans göra allt vad som på oss ankommer för att bevara Andens enhet genom fridens band, Ef. 4:1-6.

 

Församlingsledning

 

Pingstkyrkan leds av en församlingsledning bestående av män och kvinnor. Ledarskapets viktigaste uppgift är att vaka över att vårt uppdrag fullföljs och att församlingen mår bra.

 

Församlingen har som regel församlingsmöten en gång i månaden. Det är möten, där församlingsfrågor diskuteras och beslut fattas. Alla som är medlemmar i församlingen har rösträtt.

 

Några gånger per år ges även tillfälle för samtalskvällar.

 

Har du frågor eller funderingar så vill vi gärna lyssna på dig. Du kan prata med vår pastor eller någon ur församlingsledningen i samband med någon gudstjänst eller skicka dina frågor till info@landsbropingst.se

 

Styrelsen

 

Pastor och v. ordförande: Josef Hugoson

tel: 076 170 86 21 josef@landsbropingst.se

Ordförande: Johan Cederholm

tel: 070 960 36 78 johan@landsbropingst.se

Kassör: Sven Karlsson

tel: 0383 77 00 70, 076 171 96 54

sven@landsbropingst.se

Sekreterare: Berit Thorstensson

tel: 0383 600 01

Inger Albertsson tel: 0383 609 32

inger@landsbropingst.se

Mats Lönander tel: 0383 607 98,

073 077 55 50 mats@landsbropingst.se

Ingemar Sturesson tel: 0383 188 53

Urica Stenman tel: 073 514 23 43

 

Övrigt

 

Kassör: Sven Karlsson, sven@landsbropingst.se

Bankgiro: 5632-0914,

Bankkonto: 6623-778 461 432

Swish: 1236334718

Annonsering Jan-Olov Claesson

tel:0383 60339

epost: jan-olov@landsbropingst.se

Programblad Sandra Cederholm

tel: 070 956 98 95

epost: sandra@landsbropingst.se

Ljud- och datoransvarig Berny Ewaldsson

tel:0383 608 59

Webbansvarig Gunnar Nimmersjö

tel: 070 697 19 82

epost: webmaster@landsbropingst.se

© Copyright 2012. All Rights Reserved.