Gudstjänster - aktuellt

O K T O B E R

 

v.41

9 tis 15:00 Andakt på Brobygården

(JanOlov Claesson m.fl)

10 ons 19:00 Träff m medverkande i gudstjänsterna

12 fre 19:00 Tonår i Landsbro

13 lör 18:00 Cafékväll i Landsbro Allians

- BoErik Malmvall

14 sön 10:00 Gudstjänst - Josef Hugosson

Sång - Katarina Larsdotter Ohlsson

v.42

19 fre 19:00 Inget Tonår (Ledarsamling)

21 sön 10:00 Gudstjänst för alla åldrar

v.43

24 ons 19:00 Gemensamt styrelsemöte i Korsberga

26 fre 19:00 Tonår i Ramkvilla

28 sön 10:00 Gudstjänst - Berit Thorstensson

Sång - Agne Thorstensson

18:00 Skolbön i Landsbro Allians

 

N O V E M B E R

v.44

2 fre 19:00 Tonår i Korsberga

4 sön 10:00 Gudstjänst

v.45

6 tis 15:00 Andakt på Brobygården

(Ingemar Sturesson)

9 fre 19:00 Tonår i Ramkvilla

11 sön 10:00 Gudstjänst - Josef Hugosson

Sång - Åsa Hugosson

Nattvard

18:00 Sverigebön

 

v.46

16 fre 19:00 Tonår i Landsbro

17 lör Ledardag i Jönköping

18 sön 10:00 KoLaMyRa Gudstjänst

i Landsbro Pingst

(inget fika pga ombyggnation)

v.47

23 fre 19:00 Tonår i Landsbro

25 sön 10:00 Gudstjänst - Gunnar Nimmersjö

Sång - JanOlov Claesson

18:00 Skolbön i Hjältaryd

D E C E M B E R

v.48

30/11 fre 19:00 Tonår i Landsbro

2 sön 10:00 Kyrkans 60-årskalas

Josef Hugosson

v.49

4 tis 15:00 Andakt på Brobygården

(JanOlov Claesson m.fl)

7 fre 19:00 Tonår i Korsberga

9 sön 10:00 Gudstjänst - Josef Hugosson

Nattvard

Församlingsmöte

 

Å T E R K O M M A N D E samlingar

Tisdagar 19:00 Bön

Onsdagar 10:00-12:00 Café "Språkas ve'"

Torsdagar 10:00 Bön

Fredagar 19:00 Tonår

Söndagar 10:00 Söndagsskola (i samband

med gudstjänsten)

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

In most church services there is interpretation into English. We also recommend: Welcome to Sweden! Radio programs with teaching, worship and lessons about Swedish culture and language – for refugees/newly arrived in Sweden

 

https://ibra.se/welcometosweden/

Välkommen till Pingstkyrkan

i Landsbro!