Pastorn har ordet

Josef Hugosson:

 

Om någon är i Kristus är han alltså en

ny skapelse. Det gamla är förbi, något

nytt har kommit.

 

2 Kor 5:17

 

 

Nu är det nya året här, det innebär att vi

lagt det förra bakom oss. Det kan upplevas

både tråkigt och skönt. Kanske det var ett år

då du fick uppfylla en dröm du länge längtat

efter, eller något annat fantastiskt. Det kan göra att man inte vill släppa taget om året som gått,

att om möjligt fortsätta leva i det som var.

 

Eller så var det ett tufft år med många motgångar, förluster och sorg. Det gör att man inte snabbt nog kan lägga det som var bakom sig, det är en stor längtan efter något nytt. Om vi applicerar detta på vårt andliga liv är det ett problem, om vi försöker att hålla kvar eller fly från det som varit.

 

Som kristna behöver vi ta lärdom av det som varit, både gott och ont, men leva i nuet. Om vi

fokuserar på det som var kan vi missa det som Jesus vill göra idag. Det står ju ”något nytt har

kommit”. Varje ny dag är en ny möjlighet given av Gud, så låt oss ta vara på den och söka Hans

vilja för våra liv.

 

Om vi ska blicka åt något håll så bör det vara framåt, in i framtiden, för att på sätt förbereda

våra hjärtan för det som Jesus vill göra i våra liv.

 

Så ta vara på det som var, lev idag, med blicken in i framtiden!

 

Josef Hugosson

Pastor

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.