Pastorn har ordet

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

Välkommen till Brobykyrkan!
Landbro Pingstförsamling

 

Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.


Vårt tema för våren är, att vinna våra medmänniskor för Kristus. Ett uppdrag som alla kristna har fått, ett uppdrag som innebär att ge vidare det som vi fått som gåva. I frälsningen, i kärleken Jesus gett oss, i vad den helige Ande gett oss i form av gåvor och utrustning. Vår önskan är att församlingen är en plats där vi utrustas för att föra ut budskapet om Jesus, så  att alla människor får veta att de är älskade av Gud.


Vår bygd behöver få veta att det finns en Gud som gav sitt liv på ett kors för att Han älskar dem. Människorna som bor här behöver få veta att det finns förlåtelse att få för våra synder, det finns frid och hopp för varje person. Det är vårt uppdrag att förmedla det, genom vittnesbörd, kärlek genom handlingar, förböner och omsorg.


För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. 1 Kor 9:22-23.


Vi behöver likt Paulus vara beredda på att offra av vår bekvämlighet och tid för att ge evangelium till vår omgivning.


/Pastorn