Internationell mission

Välkommen till Brobykyrkan!
Landsbro Pingstförsamling

Vår mission i andra länder

Bild1
Bild2
Bild5
Bild3
Bild4


  • Vi bidrar till radioarbetet som pingstsamfundet Assemblée de Dieu i Senegal bedriver i samarbete med IBRA Västafrika.


  • Institutet för Bibelöversättning får vår hjälp att översätta Bibeln till mari i republiken Mari El i Ryssland.


  • New Life Mission i Kenya får vårt stöd till sitt arbete i församlingen i Mashuru och barnhemmet Samariten i Nairobi.


  • Tillsammans med andra församlingar i Vetlanda kommun stöder vi det arbete som missionärerna Anita och Reines Rydell bedriver. Det gäller evangelisation, församlingsbyggande, utbildning av barn- och ungdomsledare och hjälp till självhjälp bland människorna på Killimanjaros sluttningar i Tanzania.


  • Ger sporadiskt bidrag till olika missionsprojekt.

Mark 16:15
Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.


© Copyright 2012. All Rights Reserved.