Kontakt med Brobykyrkan

Välkommen till Brobykyrkan!
Landsbro Pingstförsamling


Medlemmar och uppgiften


Landsbro Pingstförsamling bildades

1950 och tillhör svenska Pingströrelsen

.

Gudstjänster

Vi  är en öppen kyrka! Det innebär att alla våra gudstjänster är tillgängliga för vem som helst. Du behöver varken vara medlem i vår kyrka eller ha en personlig tro på Gud för att vara en del av vår gemenskap.


Medlemmar

För att  vara medlem i församlingen så behöver du ha en personlig tro på Jesus Kristus och bekänt den genom att låta döpa dig genom nedsänkning i vatten. Vi praktiserar ”troendedop”. Vi ser genom bibelns berättelser att dop sker efter att man själv har bestämt sig för att tro.


Uppgift och målsättning

Vår uppgift är att fullgöra det uppdrag som Jesus Kristus har gett i Nya Testamentet d v s evangelisation, mission och nytesta-mentligt församlingsliv, Matt. 28:18-20. Vilket bland annat innebär:

 

  • Att poängtera och praktisera Jesu bud att älska varandra, Joh. 13:34-35.
  • Att väcka, vinna och vårda människor.
  • Att befrämja en biblisk andlig tillväxt och mognad, samt uppmuntra och inspirera till personligt engagemang och initiativ, 1 Petr. 2:5-9.
  • Att ge stort utrymme för Andens olika gåvor och dess rätta bruk i enlighet med vad som Guds ord lär, 1 Kor. 12.
  • Att genom alltsammans göra allt vad som på oss ankommer för att bevara Andens enhet genom fridens band, Ef. 4:1-6.


Församlingsledning


Pingstkyrkan leds av en församlingsledning bestående av män och kvinnor. Ledarskapets viktigaste uppgift är att vaka över att vårt uppdrag fullföljs och att församlingen mår bra.


Församlingen har som regel församlingsmöten en gång i månaden. Det är möten, där församlingsfrågor diskuteras och beslut fattas. Alla som är medlemmar i församlingen har rösträtt.


Några gånger per år ges även tillfälle för samtalskvällar.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.