Internationell mission

Vår mission i andra länder

Bild1
Bild2
Bild5
Bild3
Bild4

Mark 16:15 ;Han sade till dem:
"Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen".

Brobykyrkan stöder genom kontakter, förbön och bidrag 
 

  • radioarbete som pingstsamfundet Assemblée de Dieu i Senegal bedriver i samarbete med IBRA. Radioprogramen produceras i Senegal och sänds över lokala stationer i flera regioner. 


  • Institutet för Bibelöversättning (IFB) för översättning av Bibeln till olika språk i Ryssland, speciellt till översättnining till språket i republiken Mari El. 


  • New Life Mission i Kenya för arbete i en församling i Mashuru och till barnhemmet Samariten i Nairobi.


  • missionärerna Anita och Reines Rydell som arbetar med evangelisation, församlingsbyggande, utbildning av barn- och ungdomsledare och hjälp till självhjälp bland människorna på Killimanjaros sluttningar i Tanzania.


  • sporadiskt olika missionsprojekt.