Pastorn har ordet

Välkommen till Brobykyrkan!
Landbro Pingstförsamling

 

”Herren är min herde, mig ska intet fattas. Han
låter mig vila på gröna ängar, han för mig till
vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar
jag intet ont, för du är med mig. Din käpp och
din stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett
bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud
med olja och låter min bägare flöda över. Ja,
godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar,
och jag ska bo i Herrens hus för alltid.”
Psalm 23 vers 1-6


Tiden just nu präglas av oro och ovisshet. Men
vi, som Guds folk, kan känna oss säkra på att vi
har en Gud som står fast. Han vill föra oss tillbaka
till källan där vi kan få den trygghet och frid som
bara Han kan ge.


Även om många runt om oss bara ser mörker just
nu, kan vi vara vissa att vårt liv med Gud ger oss
hopp och framtidstro. Låt oss alla försöka sprida
detta vidare till de vi möter.


Låt oss uppmuntra varandra med verserna ur
psalmen. Herren är vår herde oss ska inget
fattas.
Frid
/Pastor Josef

© Copyright 2012. All Rights Reserved.